ನ್ಯಾಯದಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ

ಧಾರವಾಡ: ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ.…

View More ನ್ಯಾಯದಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ