ಕೊಡಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಯೋಧರ ನಾಡು ಕೊಡಗು. ಈ ವೀರಭೂಮಿಯನ್ನೀಗ ಮಳೆಯ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವರ್ಗಸದೃಶ ಸೌಂದರ್ಯ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣುವುದು ಕುಸಿದ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ…

View More ಕೊಡಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ

ಕೊಡಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೆರೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಈಗ ಒದ್ದೆಮುದ್ದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಡಿಬೆಳೆದ ಮನೆ, ಆಶ್ರಯಕ್ಕಿದ್ದ ನೆಲೆ ಪ್ರವಾಹದ ಜತೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನೆಲ, ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ…

View More ಕೊಡಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ