ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವ ಕುಲ ವಿಫಲ

ಯಳಂದೂರು: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವಕುಲ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರ ನಡೆದರೆ ಅದು ಜೀವಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ನುಡಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವ…

View More ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವ ಕುಲ ವಿಫಲ