ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಆಕಾಶ

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸõತ ಅರ್ಥ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು. ಇವರು ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕಿಯರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅತ್ಯುನ್ನತ…

View More ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಆಕಾಶ