ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಈ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಡಿ…

ಎಲುಬು, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ…

View More ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಈ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಡಿ…

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ…

ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಈ ವಿಟಮಿನ್​ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಲವು…

View More ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್​ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ…