ಒಮ್ಮತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಲಹೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ…

View More ಒಮ್ಮತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಲಹೆ