ಕಮಲ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಮಹಿಳಾಸ್ತ್ರ!

ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಣಕಣ ರಂಗೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಗೆಲುವಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲ ಮಹಿಳಾಸ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಪುರುಷರಷ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ…

View More ಕಮಲ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಮಹಿಳಾಸ್ತ್ರ!