ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ !

ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೀಟರ್​ ನೀಡು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಕಾಯಂ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ…

View More ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ !