ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದ ದೊರೆ ಫಿಲಿಪ್​!

ಲಂಡನ್​: ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್​ ಅವರ ಪತಿ, 97 ವರ್ಷದ ಎಡಿನ್​ಬರ್ಗ್​ ದೊರೆ ಫಿಲಿಫ್​ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ಆಗದಂತೆ ಭಾರಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಘಂ ಬಳಿ…

View More ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದ ದೊರೆ ಫಿಲಿಪ್​!