ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉಡುಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ, ಸಂಘಟಕ ಪೆರ್ಡೂರು ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.…

View More ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ