ಯೋಗಲೋಕದ ಯೋಗಿರಾಜ

ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಕಲಿತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಆ ಬಾಲಕ ಮುಂದೆ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಐಯಂಗಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಯೋಗ ಎಂದಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ…

View More ಯೋಗಲೋಕದ ಯೋಗಿರಾಜ