ಯೂರೋಪ್​ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಎಚ್​ಎಎಲ್ ಖ್ಯಾತಿ: ಎಚ್​ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಡೋರ್ನಿಯರ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಯು ಅನುಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಯೂರೋಪ್​ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಎಚ್​ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಡೋರ್ನಿಯರ್-228 ವಿಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್​ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ(ಇಎಎಸ್​ಎ) ಅನುಮತಿ…

View More ಯೂರೋಪ್​ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಎಚ್​ಎಎಲ್ ಖ್ಯಾತಿ: ಎಚ್​ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಡೋರ್ನಿಯರ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಯು ಅನುಮತಿ