ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕುಶಾಲನಗರ: ಮೇರ ಪರಿವಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿವಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಶಾಲನಗರ ಪಪಂ ಸದಸ್ಯ ಅಮತ್‌ರಾಜ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮತ್‌ರಾಜ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ…

View More ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ