127 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಶೌಚಗೃಹ!

«ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ * ಕುಡಿಯಲು ನೀರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಕರವಿಲ್ಲ» ಅವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ 117 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಶೌಚಗೃಹ! ಇದು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ…

View More 127 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಶೌಚಗೃಹ!