ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕೊರಗರ ಕನಸು

ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಕೆದೂರು ಕೊರಗರೆಂದು ನೋಡದೆ ಅವರೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗುವ ತನಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಐಟಿಡಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ,…

View More ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕೊರಗರ ಕನಸು

ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮೂಲದೇವರು ಕಾಡ್ಯಾನಾಗ

ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಮುರೂರು ಕಾಡ್ಯಾನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾರಿಯೂ ಸಮುದಾಯದವರೇ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಮೂರೂರಿನಲ್ಲಿ…

View More ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮೂಲದೇವರು ಕಾಡ್ಯಾನಾಗ