ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ

ಜಮಖಂಡಿ: ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು.…

View More ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ

ಕ್ಷಪಕರಾಜ ವಿಜಯಭದ್ರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು ಜಿನೈಕ್ಯ

ಕೊಕಟನೂರ: ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 108 ಮಹಾಬಲ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರ ಪರಮಶಿಷ್ಯರಾದ 108 ಕ್ಷಪಕರಾಜ ವಿಜಯಭದ್ರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು(82) ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಬಸತಿಯಲ್ಲಿ ಯಮಸಲ್ಲೇಖನ ವೃತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 4ರಿಂದ…

View More ಕ್ಷಪಕರಾಜ ವಿಜಯಭದ್ರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು ಜಿನೈಕ್ಯ