ಮಂಗಗಳ ಓಡಿಸಲು ಹುಲಿ ಬ್ಯಾನರ್!

ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೃಷಿಕರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಿಯೋ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಕಾಡುಮನೆಯ ಕೃಷಿಕ ಅವುಲೀನ್ ಸೆರಾವೋ ತನ್ನ…

View More ಮಂಗಗಳ ಓಡಿಸಲು ಹುಲಿ ಬ್ಯಾನರ್!