Tag: ಭಾರತಿ.ಎಸ್.ರಾಯಣ್ಣ

ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ

ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ…