ನೇತಾರ ರಾಮ

ಶೀಲದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ, ತ್ಯಾಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾದದ್ದು ರಾಮಾಯಣ. ಅದರ ನೇತಾರ ಶ್ರೀರಾಮ. |ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಂಘಟಿತ…

View More ನೇತಾರ ರಾಮ