ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಮುತ್ತೈದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿರುವ ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ತಾಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ನಿನ್ನಾಲ್ಕು ಉದೋ, ಉದೋ…

View More ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ