ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ…

View More ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ