Tag: ಬರಹದ

ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ

ಸೇಡಂ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆ,…