ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆ ಗಮನಿಸಿ ಫುಟ್ಪಾತ್, ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ !!

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯಾದಗಿರಿ ನೀವು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ್ನಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು…

View More ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆ ಗಮನಿಸಿ ಫುಟ್ಪಾತ್, ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ !!