ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ

ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನ ತಂಡದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಟಿ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮೀಪದ ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ…

View More ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ