ಕೇರಳದ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಉಡುಪಿಗೆ

<ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ> ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರ್ಯಾಯ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವಿಪ್ರ ತರುಣರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಪಂಚವಾದ್ಯ(ಎಡಕ್ಯ, ತಿಮಿಲ, ಮದ್ದಳಂ, ತಾಳ, ಕೊಂಬು) ಉಡುಪಿಗೆ…

View More ಕೇರಳದ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಉಡುಪಿಗೆ