ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟದ ಘಮಲು!

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ:  ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಆಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದು, ಹೂಡಿದ್ದ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ…

View More ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟದ ಘಮಲು!