ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ

<<<ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶ>>> <<<ಆಂಧ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೂಲಿ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ>>> ದಾವಣಗೆರೆ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷೃದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್…

View More ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ