ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರುಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಹಿರಿಯಜ್ಜ!

«ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದರೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ * ಪ್ರತಿಬಾರಿ 100 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಚಾ» ಹರೀಶ್ ಮೋಟುಕಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಕರಾವಳಿ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ…

View More ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರುಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಹಿರಿಯಜ್ಜ!