ಕಿರದಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂಧಮುಕ್ತ

ವಿಜಯವಾಣಿ ಸುದ್ದಿಜಾಲ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ  ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ…

View More ಕಿರದಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂಧಮುಕ್ತ