ಅಂಧರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅಂಧರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಬಂಟೆ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ನವಚೈತನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾನಯೋಗಿ ಕಲಾತಂಡ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು…

View More ಅಂಧರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು