ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು, ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ…

| ಡಾ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಕಂಪನ್ನು ಬೀರಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಸಾವಿನ ಕರಾಳಛಾಯೆಯಿಂದ…

View More ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು, ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ…