ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ

‘ತಾತಯ್ಯ’ ಎಂದೇ ವಿಖ್ಯಾತರಾದವರು ಮಹಾನ್ ಸಂತ, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರು. ಅವರು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಕೈವಾರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಏಕಚಕ್ರನಗರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೈವಾರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ…

View More ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ