ದುರ್ನಾತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು…

View More ದುರ್ನಾತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕು