ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು

< ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಜತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ವಿರಳ * ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಜೆ * ನಡೆಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು> ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಒಳಗೂ- ಹೊರಗೂ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ…

View More ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಹಗುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ ಕಿಡಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ…

View More ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ