ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ

ಹುಣಸೂರು: ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲುಗುಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಸೆದ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ಕಲ್ಲು ನಾಗೇಶ…ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಡಿದ ಲಲನಾ ಮಣಿಯರು.. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡಿದ ಪರಿ….ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು…

View More ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ