ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಐಎಫ್​ಎಂಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮದುರೈ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುದ್ರಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯವಾಣಿ ದೈನಿಕಕ್ಕೆ ‘ಆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್​ ಫೆಡರೇಷನ್​ನ (AIFMP) ರಜತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.…

View More ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಐಎಫ್​ಎಂಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ

ಮದುರೈ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್​ಎಂಪಿ) 2018ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ರಜತ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:…

View More ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ