ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗರು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್…

View More ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ