ಖಿನ್ನತೆ ತಡೆಗೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್

ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಎನ್ನುವುದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸ್​ಟ್ರಾ ವರ್ಜಿನ್…

View More ಖಿನ್ನತೆ ತಡೆಗೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್