ಆರ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಅನುದಾನ ಕಡಿತ !

ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೊಂದಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡುತ್ತ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತ? ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು…

View More ಆರ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಅನುದಾನ ಕಡಿತ !