ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ

| ಸಿಬಂತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ.ವಿ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಕೆ’ ವಿಶೇಷವೇನಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ತರುಣ-ತರುಣಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಡತನದ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು…

View More ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ