ಅಸಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ನಕಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್…

‘ಶಾರ್ಟ್​ಕಟ್’ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವುಳ್ಳ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಗೋಪಾಯವೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು. ಈ ನಕಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ…

View More ಅಸಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ನಕಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್…