ಜ್ಞಾನದ ತವನಿಧಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು

| ಪ್ರಶಾಂತ ರಿಪ್ಪನ್​ಪೇಟೆ, 

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಂತ-ಮಹಾಂತರು, ಶರಣಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಬಲದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತನನ್ನು ಭಗವಂತನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಗುರು ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ವೀರಶೈವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ತವನಿಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಭಂಡಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯವು ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. ಪುರಾತನ ಧಾರ್ವಿುಕಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ, ಗೀತೆ, ಸೂತ್ರ, ಪುರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯವು ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥ.

ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ವಿುಕಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಆಧಾರವೆಂದರೆ; ವೇದಾಗಮಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಶಾಖೆ, ಸೀಮೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಆಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೂತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ವ್ಯಾಸರು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವೇ ‘ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ’. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಾದರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಪರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ಪರವಾಗಿ ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯ. ವೇದಾಗಮಗಳ ಕರ್ತೃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಲಭಮಾರ್ಗವು ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯವು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರುಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಕ್ರಿ.ಶ. 1060ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅಂದಿನ ಬೆಜವಾಡ ನಗರದ (ವಿಜಯವಾಡ) ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್ಮಿದೊಡ್ಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಮೀವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ಪವಾಡವು ಪಲ್ಲಕೇತು ಎಂಬ ರಾಜನ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನ ಆದಿಕವಿ ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ಬಸವಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ 1939-40ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯವು, 1970-71ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಪ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ.

‘ಶ್ರೀಪತಿ’ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಂಡಿತತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಪ್ರಮುಖರು. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಂಚಣ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಇನ್ನೀರ್ವ ಪಂಡಿತರು. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರನ್ನು ವೀರಶೈವ ವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ವಿುಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. ವೇದ-ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರಗಳು, ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳ – ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ‘ವ್ಯಾಸಪೌರ್ಣಿಮೆ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಸರು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು-ಆಗಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವೇ ‘ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ’. ಅಂತಹ ಬಾದರಾಯಣಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವ ಪರವಾಗಿ ವೇದಾಗಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ ‘ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯ’ವು ವೀರಶೈವಪರವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಶ್ರೀಪತಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಮಾರಂಭ: ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಮಾರಂಭವು ಇದೇ ಜು. 11ರಿಂದ ಜು.16ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶ್ರೀಪತಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆ’ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜು. 16ರಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *