ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ರಾಯಚೂರು: ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಟಿಪಿಎಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಾರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಟಿಪಿಎಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಪಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಪಿಸಿಯಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಪಿಎಸ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವೈಟಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಟಿಪಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮುಂದೆ ನಿರಶನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರೇಶ, ಬಾಬುರಾವ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *