ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮದುಮಗ

ಹಾಸನ: ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿಕಟ್ಟಿದ ಮದುಮಗನೊಬ್ಬ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಧನ್ಯರಾಜ್ ವಿವಾಹ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ವದುಮಗನ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *