ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ

ಜಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಜನರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *