ಗಗನದೊಳಲೆಯುವ ಚಂದಿರನು…

ಚಂದಿರನೂರಿಗೆ ದಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕನಸೇ ಇರಬೇಕು… ಎಂಬುದು ಕವಿವಾಣಿ. ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಮಾತು. ಈಗ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾಸಾ, ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಶೋಧಿಸಿವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 1ಕ್ಕೀಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ (2008ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22). ಈ … Continue reading ಗಗನದೊಳಲೆಯುವ ಚಂದಿರನು…