ಮೋದಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಸವದತ್ತಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕಟ್ಟಿ ಓಣಿಯ ಗಜಾನನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಗಜಾನನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗಂಧಲೇಪನ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಡಿ.ಜಿ ಕಾನಡೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *