ಅತಿಯಾದ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಸಿರಪ್ ಬದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ….

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದಾಗಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಫವು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 1) ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು 2.7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ … Continue reading ಅತಿಯಾದ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಸಿರಪ್ ಬದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ….