Friday, 16th November 2018  

Vijayavani

Breaking News
ಮಹಾದಾನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ

| ನಿರೂಪಣೆ: ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಾನದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಧನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ. ಈ ತ್ಯಾಗಭಾವ...

ದಾನದ ಫಲ ಮಹತ್ವದ್ದು

| ನಿರೂಪಣೆ: ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳವು. ಭೋಜ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದವನು ನಗರಕ್ಕೆ...

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೈಲಿಗೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರೋಧ

| ನಿರೂಪಣೆ: ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅನೇಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ-ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಗುಳ ಬರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಠಾಂತ ನೋಡೋಣ. ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ...

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ತ್ರೀ

ನಿರೂಪಣೆ: ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್​ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಚಕ್ನುಕಿಯ ಮಗಳಾದ ಗಾರ್ಗಿಯು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಗಾರ್ಗಿ- ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಜಲದಿಂದ ಓತಪೋ›ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲ ಯಾವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ- ಇದು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಓತಪೋ›ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ...

ಸಾತ್ವಿಕ ವನಿತೆಯರ ಕೆಣಕಬಾರದು

| ನಿರೂಪಣೆ: ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸೌಭರಿ ಮುನಿಯ ಪತ್ನಿ ಮನೋಮಯಿ ಪರಮಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಪತಿವ್ರತೆ. ಮುನಿಯು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಕ್ರೌಂಚನೆಂಬ ಕಾಮುಕ ಗಂಧರ್ವ ಮನೋಮಯಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರಳಿದ...

ದೊಡ್ಡವನಾಗು ಎಂದ ಸಂತ

| ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್​ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ‘ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜದೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ಎನ್ನಲು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ...

Back To Top