ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

# Set up (ಸೆಟ್ ಅಪ್) = ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾರೋ ತನಗಾಗದವರು ತನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕಲು ಮಾಡಿದ ಕಪಟ ಯೋಜನೆ ಎಂದಾತ ಹೇಳಿದ.…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

Diddle ((ಡಿಡ್ಲ್) = ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದು ವಂಚಿಸು ನಾನು ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪರಿಚಾರಕ ಇರಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತ ರೂ.40 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು! When I checked the bill, I realised that the…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

# Swag (ಸ್ವ್ಯಾಗ್​) = ಕಳ್ಳಮಾಲು ಅವನು ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ರೂ.50ರಂತೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕದ್ದ ಮಾಲೇ ಇರಬೇಕು. He is selling the shirts at Rs.50 a piece. It must be…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ-ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Ram ride (ರ್ಯಾಮ್ ರೈಡ್) = ಕದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸು ಅವರು ಕದ್ದ ಕಾರಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಗುದ್ದಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದರು. They ram-raided an electronic showroom and…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ-ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Pilfer (ಫಿಲ್ಪರ್) = ಚಿಲ್ಲರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಲ್​ನಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. She was caught pilfering from a mall. Hot-wire (ಹಾಟ್​ವೈರ್) = ವೈರ್ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಹನ…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Groom (ಗ್ರೂಮ್) = ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸಮಾಡು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕನಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ಅವಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 55 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. A man of 55 is arrested for grooming…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Rigor mortis (ರಿಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್) = ಮರಣಾನಂತರ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳ ಸೆಟೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳೂ ಗಂಟುಗಳೂ ಸೆಟೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಲಾಗದು. We cannot straighten the body as rigor mortis has set…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Bier (ಬಿಯರ್) = ಚಟ್ಟ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೊದೆಸಿ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು. Body of the dead man being shrouded in white cloth was laid…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Cull (ಕಲ್) = ಕೊಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. Panchayat’s decided to cull the stray dogs as they’re mauling the children on the…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

Bestrewn (ಬಿಸ್ಟ್ರಿವ್ನ್) = ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಚಕಿತಗೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓರಣವಾಗಿರಿಸಿದಳು. My wife was stupefied by the…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು