16 C
Bangalore
Wednesday, December 11, 2019

ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (BEAUTY PARLOUR ಭಾಗ - 2) ಹುಡುಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಳಹದಿಯ ಕ್ರೀಂ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚು. Girl, she has dark spots and...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (BEAUTY PARLOUR: ಭಾಗ - 1) ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿ? ಸ್ಟೆಪ್/ ಬಾಬ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ? Hi. How shall I dress your hair?  Step cut/bob or reduction? ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (BARBER / ಕ್ಷೌರಿಕ - ಭಾಗ 2) ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ / ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲೆ? There are some dark spots on...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (BARBER / ಕ್ಷೌರಿಕ - ಭಾಗ 1) ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Good morning sir, Please take this chair. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ದಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? Do you...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು   (ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ: ಭಾಗ 2) ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಡೋನಟ್, ಕುಕಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕೇ ಸರ್? Do you want some doughnuts, cookies or bread sir? ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ: ಭಾಗ 1) ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ? Good morning sir. What shall I give you? ನನಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಕೇಕ್ ಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲಿರಾ? I want a birthday cake...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ :ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

(ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು) # ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Good morning sir, please perform a ‘pooja’ in my name. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸಿ # 2...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ; ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು  (ಜ್ಯೋತಿಷಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ) ಸ್ವಾಮಿ, ಇವುಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? Sir, These are the horoscopes of my son and...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ; ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು   (ಜ್ಯೋತಿಷಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ) ಹೌದು, ಜ್ವರ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಹಾವಿನ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Yes. Like fever is a symptom of an infection, snake in...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ; ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸತ್ತುಹೋಗಿರುವ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿದೆಯೆ? Have you ever seen a dying or injured or dead cobra somewhere? ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ: ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಆಗಲಿ, ನಾನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಜನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಬರಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಘಂಟೆಯ ಕೆಲಸವಿದೆ. Okay....

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆ; ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪದಗಳು

ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (ಜ್ಯೋತಿಷಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ) ಪ್ರೇತಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡುವುದು? How can I get rid of it? ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ...ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೋಷ ಕಳೆದು...
- Advertisement -

Trending News

VIDEO: ಹೆಬ್ಬಾವು-ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ಈ ಭಯಾನಕ ಕಾಳಗ ನೋಡಿದರೆ ಮೈನವಿರೇಳದೆ ಇರದು;...

ಕೀನ್ಯಾ: ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿ, ಬೆಕ್ಕು-ಹಾವು, ಎರಡು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ....

VIDEO: ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ...

ಕೋಲ್ಕತ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಿಂಕ್​...

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದೆಂದ ಜೆಡಿಎಸ್​ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆ-ಎನ್​ಸಿಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ...

ಮೇಷ: ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವವರನ್ನು...

VIDEO| ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಕ್ಕಸ...

ನವದೆಹಲಿ: ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವಿಡಿಯೋ...

ನಾಯಿಗಳ ಜತೆ ವಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಗರ್ಭಿಣಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾರದಾಗ...

ಪ್ಯಾರಿಸ್​​: ಈಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ತನ್ನ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ...

ಜನರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದ ‘ಒಸಮಾ ಬಿನ್​ ಲಾಡೆನ್​’ ಇನ್ನಿಲ್ಲ; ಸಾಯುವ ವೇಳೆ...

ಗುವಾಹಟಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೋಲ್ಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದ್ದ...

ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರ...

ಮೇಷ: ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ....

‘ಕೊಹ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ,...

ಮುಂಬೈ: ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡನ್​ಗಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಿಂಕ್​ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ...